HomeKooi van PenStichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen VrijwilligersDonateursNieuwsContact
Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen
Doel en missie
Onze missie:

Samen investeren in beschermen, beleven en benutten

Dat willen we blijven doen!
Wat willen we bereiken?

- Beter beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed en het kooibos van de eendenkooi. 

- Meer beleving voor de streek door hen te betrekken bij de werkzaamheden van de 

  vrijwilligersgroep in de eendenkooi

- Duurzaam benutten van producten, zoals riet en diensten uit de directe omgeving 

- Een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die veilig en efficiënt haar werkzaamheden kunnen doen.


Dit willen we doen door?

- het informeren, stimuleren, ondersteunen en faciliteren van de vrijwilligers bij hun werkzaamheden  

  in en voor de Kooi van Pen.

- het organiseren van activiteiten ter versterking van het groepsgevoel van de vrijwilligersgroep.

- het begeleiden van contacten met en het verstrekken van adviezen aan de terreineigenaar en 

  andere organisaties, die onderzoek of werkzaamheden moeten doen in de Kooi van Pen.

- het organiseren van activiteiten ter versterking van het buurtnetwerk om draagvlak te creëren voor 

  het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed, de Kooi van Pen.
Doel en missie
Bestuur
Financiƫn
Documenten
HomeKooi van PenStichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen VrijwilligersDonateursNieuwsContact