HomeKooi van PenStichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen VrijwilligersDonateursNieuwsContact
Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen
Werkzaamheden

Voor de werkzaamheden die jaarlijks terugkomen en tot het normale onderhoud van de eendenkooi horen wordt ieder half jaar een onderhoudsplan opgesteld. Hiernaast worden voor de renovatie van de eendenkooi ook grote klussen opgepakt. 

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden worden naast de inbreng van de vrijwilligers en de terreineigenaar Staatsbosbeheer ook externe bijdrages gezocht en geleverd om dit alles uit te kunnen voeren. Zo worden er zowel door bedrijven, organisaties als particulieren financiële middelen, deskundigheid, ervaring, machines en materialen ter beschikking gesteld. 

Onderhoud: 

- oude rietmatten/vangpijpen (gedeeltelijk) afbreken en opnieuw opbouwen (o.a. rietmatten vlechten)
- maaien van de paden en zetwallen
- maaien rondom de rietmatten in de vangpijpen
- zagen en opruimen van bomen en struiken in het kooibos- onderhoud kooihuisjes en opslaghokken 
- onderhoud bruggen en makkehok
- walbeschoeiing aanvullen
- stormschade herstellen
- riet oogsten en doorbinden
- eendenkorven vlechten en onderhouden

Renovatiewerk:

- opbouwen van vangpijpen, rietschermen, makkehok en bruggen
- herstel beschoeiing en steigers
- herstel en uitbaggeren sloten en vaarten 
- op grote schaal verwijderen van zieke/dode essen (essentaksterfte) in het kooibos (2015-2017)
- pomp repareren en leidingen opnieuw aanleggen t.b.v. ijsvrij houden van makkehok en enkele vangpijpen (2016-2017)
Werkzaamheden
Wanneer
Help mee
HomeKooi van PenStichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen VrijwilligersDonateursNieuwsContact