U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Kooikers en vrijwilligers
  
De oprichter en kooiker Jan-Harmens Pen werd opgevolgd door zijn zoon Harm-Jans Pen en later door kleinzoon Jan Pen. In 2e wereld oorlog is de Kooi van Pen ‘verkocht’ aan het ‘rijk’ in het kader van de grootschalige inpoldering werkzaamheden die toen gepland stonden voor heel NW Overijssel. In die tijd werd kooiker Jan Pen geholpen door Joost ter Meer, die later als kooiker de eendenkooi pachtte van Staatsbosbeheer. 
 
Wim ten Klooster volgde Joost ter Meer op als officiële kooiker van de Kooi van Pen. Hij was in dienst van Staatsbosbeheer en pachtte hiernaast de eendenkooi. Vanwege andere prioriteiten binnen Staatsbosbeheer moest hij zijn werk als kooiker stoppen en kon alleen hobbymatig zijn werk blijven doen in de eendenkooi.
In 2008 is Wim ten Klooster als officieel kooiker en pachter van de eendenkooi gestopt, omdat  er in die tijd te weinig vangsten waren in de toen nog bestaande zeven vangpijpen.  Alle 5 kooiplassen met 18 vangpijpen waren niet meer te onderhouden als ‘hobby’. 
 
In 2004 is er een vrijwilligersgroep gevormd om de eendenkooi te behouden als cultuurhistorisch monument.  Onder leiding van de kooiker Wim ten Klooster werden de vrijwilligers van 2004 t/m 2007 ‘opgeleid’ voor het onderhoudswerk in de eendenkooi.

Na het stoppen van de kooiker werkten de vrijwilligers zelfstandig aan de onderhoudswerkzaamheden met ondersteuning van Staatsbosbeheer. De vrijwilligersgroep is sinds 2010 een officiële vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer, de terreineigenaar van de Kooi van Pen.  In overleg met Staatsbosbeheer worden de werkzaamheden afgestemd die in de eendenkooi moeten plaats vinden.