U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Doel en missie
 
Onze missie:

Samen investeren in beschermen, beleven en benutten

Dat willen we blijven doen! 

Wat willen we bereiken?

- Beter beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed en het kooibos van de eendenkooi. 

- Meer beleving voor de streek door hen te betrekken bij de werkzaamheden van de 

  vrijwilligersgroep in de eendenkooi

- Duurzaam benutten van producten, zoals riet en diensten uit de directe omgeving 

- Een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die veilig en efficiënt haar werkzaamheden kunnen doen.

 

Dit willen we doen door?

- het informeren, stimuleren, ondersteunen en faciliteren van de vrijwilligers bij hun werkzaamheden  

  in en voor de Kooi van Pen.

- het organiseren van activiteiten ter versterking van het groepsgevoel van de vrijwilligersgroep.

- het begeleiden van contacten met en het verstrekken van adviezen aan de terreineigenaar en 

  andere organisaties, die onderzoek of werkzaamheden moeten doen in de Kooi van Pen.

- het organiseren van activiteiten ter versterking van het buurtnetwerk om draagvlak te creëren voor 

  het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed, de Kooi van Pen.