U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Werkzaamheden

Voor de werkzaamheden die jaarlijks terugkomen en tot het normale onderhoud van de eendenkooi horen wordt ieder half jaar een onderhoudsplan opgesteld. Hiernaast worden voor de renovatie van de eendenkooi ook grote klussen opgepakt. 


Voor de uitvoering van alle werkzaamheden worden naast de inbreng van de vrijwilligers en de terreineigenaar Staatsbosbeheer ook externe bijdrages gezocht en geleverd om dit alles uit te kunnen voeren. Zo worden er zowel door bedrijven, organisaties als particulieren financiële middelen, deskundigheid, ervaring, machines en materialen ter beschikking gesteld. 


Onderhoud: 

- oude rietmatten/vangpijpen (gedeeltelijk) afbreken en opnieuw opbouwen (o.a. rietmatten vlechten)
- maaien van de paden en zetwallen
- maaien rondom de rietmatten in de vangpijpen

- zagen en opruimen van bomen en struiken in het kooibos
- onderhoud kooihuisjes en opslaghokken 

- onderhoud bruggen en makkehok
- walbeschoeiing aanvullen
- baggerwerkzaamheden in vangpijpen met de hand
- snoeiwerkzaamheden bij vaarten en sloten, zodat ze bevaarbaar blijven 

- stormschade herstellen
- eendenkorven vlechten en onderhouden
- eenden voeren en verzorgen

 

Renovatiewerk:

- opbouwen van vangpijpen, rietschermen, makkehok en bruggen
- herstel beschoeiing en steigers
- herstel en uitbaggeren sloten en vaarten 
- herstel en renovatie botenloods en loswal (2018-2019)